Vertaling van seulement

Inhoud:

Frans
Nederlands
ne ... que, seulement {bw.}
alleen 
enkel 
maar 
pas 
slechts 
uitsluitend


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Je sais seulement cela.

Ik weet alleen dit.

C'est seulement son imagination.

Je beeldt het je maar in.

Nous avons seulement du thé.

We hebben alleen maar thee.

Elle est seulement jalouse de ta jeunesse.

Ze is gewoon jaloers op je jeugdigheid.

Les grands pandas vivent seulement en Chine.

Reuzenpanda's komen alleen in China voor.

Si seulement nous avions un jardin !

Hadden we maar een tuin!

Le passé peut être seulement connu, pas changé. Le futur peut être seulement changé, pas connu.

Het verleden kan men slechts kennen, niet veranderen. De toekomst kan men slechts veranderen, niet kennen.

Je regarde seulement

Ik kijk even rond

Non seulement elle est gentille, mais elle est honnête.

Ze is niet alleen aardig, maar ook eerlijk.

Sur la Lune, je pèserais seulement quinze kilos.

Op de maan zou ik maar vijftien kilo wegen.

Non, je ne t'en veux pas, je suis seulement déçu.

Nee, ik ben niet kwaad op je, ik ben gewoon teleurgesteld.

Seulement deux personnes ont survécu au tremblement de terre.

Slechts twee mensen overleefden de aardbeving.

L'éducation ne consiste pas seulement dans l'apprentissage pur et dur.

Onderwijs bestaat niet alleen uit het leren van grote hoeveelheden feitjes.

Ça montre seulement que tu n'es pas un robot.

Het laat alleen maar zien dat je geen robot bent.

Lisa ne parle pas seulement anglais, mais aussi français.

Lisa spreekt niet alleen Engels, maar ook Frans.


Gerelateerd aan seulement

ne ... que