Vertaling van table

Inhoud:

Frans
Nederlands
table [v] (la ~) {zn.}
tafel  [v]
Cette table est bancale.
Deze tafel wiebelt.
C'est une table.
Dat is een tafel.

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Cette table est bancale.

Deze tafel wiebelt.

Elle débarrassait la table.

Ze ruimde de tafel af.

C'est une table.

Dat is een tafel.

Cette table est réservée.

Deze tafel is gereserveerd.

Cette table est lourde.

Deze tafel is zwaar.

Il est assis à table.

Hij zit aan tafel.

Mom a mis la table.

Mama heeft de tafel gedekt.

L'argent est sur la table.

Het geld ligt op de tafel.

Le livre est sur la table.

Het boek ligt op de tafel.

Pose ce pistolet sur la table.

Leg het pistool op tafel.

Je me cachai sous la table.

Ik heb me onder de tafel verstopt.

"Où est son livre ?" "Il est sur la table"

"Waar is zijn boek?" "Het ligt op de tafel."

Il y a un chapeau melon sur la table.

Op de tafel ligt een bolhoed.

Il y a une pomme sur la table.

Er ligt een appel op tafel.

Il y a un melon sur la table.

Op de tafel ligt een meloen.