Vertaling van tellement

Inhoud:

Frans
Nederlands
ainsi, comme cela, tellement, comme {bw.}
zo 
zodanig
zozeer
even
dermate
dusdanig

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Je suis tellement las !

Ik ben zo moe!

C'est tellement déprimant.

Dit is zo deprimerend.

C'est tellement chiant.

Dit is zo saai.

Tu es tellement impatiente avec moi.

Je hebt zo weinig geduld met me.

Ce n'est pas tellement une surprise, non ?

Dat is niet echt een verrassing toch?

Tu es un garçon tellement mignon !

Je bent zo'n schattige jongen.

C'est tellement bon marché que c'en est indécent.

Het is spotgoedkoop.

Je ne suis pas tellement bon en tennis.

Ik ben niet zo goed in tennis.

Vous n'abandonnez pas tellement facilement, n'est-ce pas ?

Je geeft het niet zo gemakkelijk op, nietwaar?

Savez-vous pourquoi elle est tellement en colère ?

Weet jij waarom ze zo boos is?

Cette guitare est tellement chère que je ne peux pas l'acheter.

Die gitaar is zo duur dat ik ze niet kan kopen.

Il fait tellement chaud qu'on pourrait faire cuire des oeufs sur les capots des voitures.

Het is buiten zo warm dat je een ei kunt bakken.

Le café était tellement chaud que je n'ai pas pu le boire.

De koffie was zo heet, dat ik hem niet kon drinken.

C'était un livre tellement bien que je l'ai lu trois fois.

Dat was zo'n goed boek dat ik het drie keer heb gelezen.

Il s'est tellement excité que ce qu'il racontait ne voulait rien dire.

Hij raakte zo opgewonden dat hij onzin uitkraamde.


Gerelateerd aan tellement

ainsi - comme cela - comme