Vertaling van tennis

Inhoud:

Frans
Nederlands
tennis [m] (le ~) {zn.}
tennis  [o]
Kenji joue au tennis.
Kenji speelt tennis.
Jouer au tennis est facile.
Tennis spelen is gemakkelijk.

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Kenji joue au tennis.

Kenji speelt tennis.

Elle est bonne en tennis.

Ze is goed in tennis.

Jouer au tennis est facile.

Tennis spelen is gemakkelijk.

C'est un joueur de tennis.

Hij is tennisspeler.

Je sais jouer au tennis.

Ik kan tennissen.

Il est joueur de tennis.

Hij is tennisspeler.

Où jouez-vous au tennis ?

Waar speelt gij tennis?

Il a joué au tennis.

Hij speelde tennis.

Elle adore jouer au tennis.

Ze is dol op tennissen.

Je suis bon au tennis.

Ik speel goed tennis.

Nous avons joué au tennis hier.

We hebben gisteren getennist.

Il joue très bien au tennis.

Hij speelt zeer goed tennis.

Tom ne sait pas jouer au tennis.

Tom kan niet tennissen.

Jouons au tennis cet après-midi.

Laat ons vanmiddag gaan tennissen.

Le tennis est mon sport préféré.

Tennis is mijn favoriete sport.