Vertaling van terre

Inhoud:

Frans
Nederlands
terre [v] (la ~) {zn.}
aarde  [v]
grond [m]
land  [o]
aardbodem 
bodem [m]
aardrijk  [o]
La Terre est faite de mer et de terre.
De aarde bestaat uit zee and land.
La Terre est ronde.
De aarde is rond.
sol [m] (le ~), terre [v] (la ~) {zn.}
aarde  [v]
grond [m]
voedingsbodem
ondergrond
fond [o]
bodem [m]
La Lune tourne autour de la Terre.
De maan draait rond de aarde.
La Terre est une des planètes.
De aarde is een van de planeten.
butter, terrer {ww.}
aanaarden 

je terre
il/elle terre

ik aard aan
hij/zij/het aardt aan
» meer vervoegingen van aanaarden

butter, terrer {ww.}
aanaarden 

je terre
il/elle terre

ik aard aan
hij/zij/het aardt aan
» meer vervoegingen van aanaarden


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

La Terre est ronde.

De aarde is rond.

Bonjour la Terre !

Hallo wereld!

La Terre est faite de mer et de terre.

De aarde bestaat uit zee and land.

La Terre est une des planètes.

De aarde is een van de planeten.

Je crains les tremblements de terre.

Ik ben bang voor aardbevingen.

La Lune tourne autour de la Terre.

De maan draait rond de aarde.

L'une des pommes tomba par terre.

Een van de appels viel op de grond.

D'après la Bible, Dieu créa la Terre en six jours.

Volgens de bijbel schiep God de wereld in zes dagen.

Quand la pomme de terre fut-elle introduite au Japon ?

Wanneer is de aardappel ingevoerd in Japan?

La Terre a une forme similaire à celle d'une orange.

De aardbol heeft dezelfde vorm als een sinaasappel.

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Tous les humains sur Terre sont issus d'un ancêtre commun.

Alle mensen op aarde stammen af van een gemeenschappelijke voorouder.

La Terre est beaucoup plus grande que la Lune.

De aarde is een stuk groter dan de maan.

Elle tomba à terre et se brisa la jambe gauche.

Ze viel naar beneden en brak haar linkerbeen.

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.

In het begin schiep God de hemel en de aarde.


Gerelateerd aan terre

sol - butter - terrer