Vertaling van théorie

Inhoud:

Frans
Nederlands
théorie [v] (la ~) {zn.}
theorie  [v]
Je ne peux pas accepter cette théorie.
Ik kan deze theorie niet aanvaarden.
Je ne peux trouver absolument aucune faille dans sa théorie.
Ik kan geen enkele fout in haar theorie vinden.

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Je ne peux pas accepter cette théorie.

Ik kan deze theorie niet aanvaarden.

Je ne peux trouver absolument aucune faille dans sa théorie.

Ik kan geen enkele fout in haar theorie vinden.

Je pense que j'ai une théorie à ce sujet.

Ik geloof dat ik daarover een theorie heb.

Je crois que ta théorie ne tient pas debout.

Ik vind dat jouw theorie niet steekhoudend is.

En théorie, je suis en train de faire des maths.

In theorie ben ik net met wiskunde bezig.

Je ne peux trouver absolument aucune faille dans sa théorie.

Ik kan geen enkele fout in zijn theorie vinden.

Cette théorie est trop difficile pour que je puisse la comprendre.

Deze theorie is voor mij te moeilijk om te verstaan.

Je ne suis pas d'accord avec la théorie selon laquelle on doit apprendre le latin pour mieux comprendre l'anglais.

Ik ben het er niet mee eens dat je Latijn moet leren om Engels beter te begrijpen.

Je ne supporte pas la théorie selon laquelle on doit étudier le latin pour mieux comprendre l'anglais.

Ik ben geen aanhanger van de theorie dat je Latijn moet leren om Engels beter te begrijpen.

Perry se trompe en pensant que la théorie d'Emmet a été construite sans référence à la physique de Newton.

Perry heeft zich vergist door te denken dat Emmets theorie geconstrueerd is zonder verwijzing naar de Newtoniaanse natuurkunde.