Vertaling van trouver

Inhoud:

Frans
Nederlands
trouver {ww.}
vinden 
aantreffen 
treffen 
bevinden 
Peux-tu le trouver ?
Kan je het vinden?
Je dois le trouver.
Ik moet het vinden.

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Peux-tu le trouver ?

Kan je het vinden?

Je dois le trouver.

Ik moet het vinden.

Nous allons vous trouver une place bientôt.

We zullen binnenkort in staat zijn om jou in de gevangenis te plaatsen.

Je n'ai pas pu trouver sa maison.

Ik kon zijn huis niet vinden.

Trouver un appartement peut s'avérer difficile.

Het kan moeilijk zijn om een appartement te vinden.

Il devint difficile de trouver des bisons.

Het werd moeilijk om buffels te vinden.

La police vous fera trouver les balles.

De politie zal jullie dwingen de kogels te vinden.

Nulle part on ne put trouver l'anneau.

De ring kon nergens gevonden worden.

On peut toujours trouver du temps.

Men kan altijd wel tijd vinden.

Je n'ai pu le trouver nulle part.

Ik kon het nergens vinden.

Je ne peux trouver absolument aucune faille dans sa théorie.

Ik kan geen enkele fout in zijn theorie vinden.

Je ne peux trouver absolument aucune faille dans sa théorie.

Ik kan geen enkele fout in haar theorie vinden.

Je n'arrive pas à le trouver nulle part.

Ik kan hem nergens vinden.

Il est difficile de trouver une traduction adéquate.

Het is moeilijk een geschikte vertaling te vinden.

Tu peux le trouver dans n'importe quelle librairie.

Je kunt het in om het even welke boekhandel krijgen.