Vertaling van venir

Inhoud:

Frans
Nederlands
venir, s'abouler {ww.}
komen 
Pouvez-vous venir ?
Kan je komen?
Peux-tu venir dimanche soir ?
Kunt ge zondagavond komen?


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

J'aimerais venir.

Ik zou graag meekomen.

Pouvez-vous venir ?

Kan je komen?

Peux-tu venir dimanche soir ?

Kunt ge zondagavond komen?

J'invite qui veut bien venir.

Ik nodig iedereen uit die wil komen.

Ma mère ne peut pas venir.

Mijn moeder kan niet komen.

Aimerais-tu venir à ma fête ?

Wil je naar mijn feestje komen?

Ne veux-tu pas venir avec moi ?

Wil je niet met me mee?

Ne veux-tu pas venir avec moi ?

Wil je meekomen?

Je ne crois pas qu'il va venir.

Ik denk niet dat hij komt.

Vous n'aviez pas besoin de venir.

Je hoefde niet te komen.

Pourquoi ne peux-tu pas venir ?

Waarom kunt ge niet komen?

Vous n'avez pas besoin de venir demain.

Jullie moeten niet komen morgen.

J'aimerais que tu puisses venir avec nous.

Ik wou dat je met ons mee kon komen.

Je ne sais pas quand elle peut venir.

Ik weet niet wanneer zij kan komen.

C'est dommage que vous ne puissiez pas venir avec nous.

Het is jammer dat je niet met ons mee kan.


Gerelateerd aan venir

s'abouler