Vertaling van vie

Inhoud:

Frans
Nederlands
vie [v] (la ~) {zn.}
leven 
hachje [o]
La vie est injuste.
Het leven is oneerlijk.
La vie est brève.
Het leven is kort.
vie [v] (la ~) {zn.}
leven 
La vie continue.
Het leven gaat verder.
La vie est belle.
Het leven is prachtig!


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

J'ai une assurance-vie.

Ik heb een levensverzekering.

La vie est injuste.

Het leven is oneerlijk.

La vie est brève.

Het leven is kort.

J'ai une vie extraordinaire.

Ik heb een geweldig leven.

La vie est injuste.

Het leven is oneerlijk.

La vie continue.

Het leven gaat verder.

La vie est belle.

Het leven is prachtig!

C'est la vie.

Dat is het leven.

Ma vie était en danger.

Mijn leven was in gevaar.

Sa vie est en danger.

Zijn leven is in gevaar.

La vie n'est pas facile.

Het leven gaat niet altijd over rozen.

Ta mort est ma vie.

Uw dood is mijn leven.

Le médicament sauva sa vie.

Het medicament heeft haar leven gered.

L'argent a changé sa vie.

Geld heeft zijn leven veranderd.

Comme la vie est étrange !

Wat is het leven raar!