Vertaling van vieux

Inhoud:

Frans
Nederlands
olda, vieux {bn.}
bejaard 
oud 
caduc, délabré, infirme, vieux {bn.}
aftands
bouwvallig
gammel
uitgeleefd
uitgewoond
wrak 


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Il se fait vieux.

Hij wordt oud.

Mes parents sont vieux.

Mijn ouders zijn oud.

Il était très vieux.

Hij was heel oud.

C'est un vieux piano.

Het is een oude piano.

Nous sommes vieux amis.

We zijn oude vrienden.

Il est vieux.

Hij is oud.

Il achète un vieux chapeau.

Hij koopt een oude hoed.

J'ai un très vieux timbre.

Ik heb een erg oude postzegel.

Tom n'est pas assez vieux.

Tom is niet oud genoeg.

Ne tombe pas dans ses vieux pièges.

Val niet voor één van zijn oude truuks.

Ken est plus vieux que Seiko.

Ken is ouder dan Seiko.

Tu n'es pas trop vieux pour apprendre.

Het is nooit te laat om te leren.

Tu n'es pas trop vieux pour apprendre.

Niemand is te oud om te leren.

Je suis plus vieux que ton frère.

Ik ben ouder dan uw broer.

Tom et Marie aiment les vieux films.

Tom en Mary houden allebei van oude films.


Gerelateerd aan vieux

olda - caduc - délabré - infirme