Vertaling van importante

Inhoud:

Italiaans
Nederlands
grave, importante {bn.}
belangrijk 
erg
ernstig 
voornaam
zwaar
zwaarwichtig
importante
important
belangrijk
aanzienlijk
aanmerkelijk
beduidend

Voorbeelden in zinsverband

Italiaans
Nederlands

Non è importante.

Dat is niet belangrijk.

Sei molto importante per me

Je betekent veel voor me.

È importante leggere molti libri.

Het is belangrijk om veel boeken te lezen.

È estremamente importante esercitarsi ogni giorno.

Het is erg belangrijk om dagelijks te sporten.

Nulla è più importante della salute.

Niets is belangrijker dan gezondheid.

Quello che dice è molto importante.

Wat hij zegt, is heel belangrijk.

Ha ottenuto una posizione importante in azienda.

Hij heeft een belangrijke positie binnen het bedrijf.

La qualità è più importante della quantità.

Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.

Sto per dirle qualcosa di importante.

Ik sta op het punt je iets belangrijk te vertellen.

Non c'è nulla di più importante dell'amicizia.

Niets is belangrijker dan vriendschap.

Io penso che sia importante dire la verità.

Ik vind het belangrijk om de waarheid te vertellen.

Tu sei la persona più importante della mia vita.

Je bent de belangrijkste persoon in mijn leven.

Ciò che è importante non è quanti libri leggi, ma quali libri leggi.

Het gaat er niet om hoeveel boeken je leest, maar welke boeken je leest.

Il terrorismo è il fattore più importante per la divisione del paese e la creazione di regioni autonome.

Terrorisme is het belangrijkste factor voor de verdeling van een land en het ontstaan van autonome regio's.

Quello che è importante non è a quale università ti sei laureato, ma quello che hai imparato mentre eri lì.

Wat er toe doet is niet aan welke universiteit je afstudeerde, maar wat je geleerd hebt terwijl je er was.


Gerelateerd aan importante

grave