Vertaling van in considerazione di

Inhoud:

Italiaans
Nederlands
alla luce di, in vista di, in considerazione di {vz.}
in het licht van
gezien

Gerelateerd aan in considerazione di

alla luce di - in vista di