Vertaling van nuovo

Inhoud:

Italiaans
Nederlands
nuovo {bn.}
nieuw 
nuovo
nieuw
nieuwe

Voorbeelden in zinsverband

Italiaans
Nederlands

È nuovo.

Het is nieuw.

È nuovo di zecca.

Het is gloednieuw.

Questo libro è nuovo.

Ĉi tiu libro estas nova.

Puoi farlo di nuovo?

Kan je dat opnieuw doen?

Provate di nuovo.

Probeer opnieuw.

Avete questo nuovo libro?

Heeft u dit nieuw boek?

Sono un nuovo studente.

Ik ben een nieuwe student.

Sta piovendo di nuovo.

Het is weer aan het regenen.

Facciamola di nuovo.

Laten we dit nog eens doen.

Ne comprerò uno nuovo.

Ik zal een nieuwe kopen.

Felice anno nuovo!

Gelukkig Nieuwjaar!

Lui vuole vederci di nuovo.

Hij wil ons weerzien.

Hanno formato un nuovo governo.

Ze hebben een nieuwe regering opgericht.

Lui ha fallito di nuovo?

Heeft hij opnieuw gefaald?

Nulla di nuovo sotto il sole.

Niets nieuws onder de zon.