Vertaling van padre

Inhoud:

Italiaans
Nederlands
padre [m] {zn.}
vader  [m]
pater [m]
Tale padre, tale figlio.
Zo vader, zo zoon.
Suo padre è giapponese.
Zijn vader is Japanner.
padre, papà
vader
pa
ouwe heer
ouwe
ouweheer
pap
pappie
papa

Voorbeelden in zinsverband

Italiaans
Nederlands

Tale padre, tale figlio.

Zo vader, zo zoon.

Suo padre è giapponese.

Zijn vader is Japanner.

Suo padre è giapponese.

Haar vader is Japanner.

Mio padre mi vizia.

Mijn vader verwent me.

Mio padre mi ucciderà.

Mijn vader gaat me vermoorden.

Mio padre è medico.

Mijn vader is dokter.

Questo è mio padre.

Dit is mijn vader.

Mio padre lavora qui.

Hier werkt mijn vader.

Conoscete suo padre?

Ken je haar vader?

Tuo padre è alto.

Uw vader is groot.

Mio padre mi ucciderà.

Mijn vader gaat me vermoorden.

Dov'è vostro padre?

Waar is je vader?

Dovrebbe aiutare suo padre.

Je moet je vader helpen.

Mio padre è sempre impegnato.

Mijn vader is altijd bezig.

Padre è una brava persona.

Vader is een goed mens.


Gerelateerd aan padre

papà