Vertaling van ragione

Inhoud:

Italiaans
Nederlands
ragione {zn.}
verstand 
rede
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di…
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap…

Voorbeelden in zinsverband

Italiaans
Nederlands

Hai ragione.

Je hebt gelijk.

Voi avete assolutamente ragione.

Je hebt volkomen gelijk.

Beh, potrebbe avere ragione.

Nou, je zou gelijk kunnen hebben.

Secondo me ha ragione.

Volgens mij heeft hij gelijk.

Hai completamente ragione.

Je hebt helemaal gelijk.

Mi ha insultato senza ragione.

Hij heeft mij zonder reden beledigd.

Suppongo che tu abbia ragione.

Ik vermoed dat je gelijk hebt.

Il cliente ha sempre ragione.

Klant is koning.

Questa è una ragione per cui non la farò più.

Dat is één reden waarom ik het nooit meer opnieuw zal doen.

Dammi una ragione per fare una tal cosa.

Geef mij één reden om zoiets te doen.

Può darsi che tu abbia ragione su ciò.

Daarover zou je gelijk kunnen hebben.

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.