Vertaling van trovare

Inhoud:

Italiaans
Nederlands
trovare {ww.}
vinden 
aantreffen 
treffen 
bevinden 
Io non riesco a trovare Tim.
Ik kan Tim niet vinden.
Si può sempre trovare del tempo.
Men kan altijd wel tijd vinden.

Voorbeelden in zinsverband

Italiaans
Nederlands

La verrò a trovare personalmente.

Ik zal jou persoonlijk bezoeken.

Devo trovare qualcosa di interessante da fare.

Ik moet iets interessants vinden om te doen.

È difficile trovare una traduzione adeguata.

Het is moeilijk een geschikte vertaling te vinden.

Si può sempre trovare del tempo.

Men kan altijd wel tijd vinden.

Io non riesco a trovare Tim.

Ik kan Tim niet vinden.

Non posso trovare il mio orologio.

Ik kan mijn horloge niet vinden.

Non riesco a trovare i miei guanti.

Ik kan mijn handschoenen niet vinden.

Potete trovare la stessa cosa da qualsiasi parte.

Ge kunt hetzelfde om het even waar vinden.

Sono andato in ospedale a trovare mia moglie.

Ik ging naar het ziekenhuis om mijn vrouw te bezoeken.

Non è stato possibile trovare l'anello da nessuna parte.

De ring kon nergens gevonden worden.

Io andrò a trovare il signor Brown domani.

Ik zal meneer Brown morgen bezoeken.

Lo vado a trovare un giorno sì e uno no.

Ik bezoek hem om de twee dagen.

Non riesco a trovare Tom. È già andato via?

Ik kan Tom niet vinden. Is hij al weg?

La sola cosa che conta è trovare una macchina a buon prezzo.

Het enige wat telt is het vinden van een goedkope auto.

Un francese, per esempio, potrebbe trovare difficile ridere per una barzelletta russa.

Een Fransman bijvoorbeeld kan misschien moeilijk lachen om een Russische grap.