Vertaling van a

Inhoud:

Latijn
Nederlands
a, ab, abs {vz.}
met ingang van
sedert 
vanaf 
a, ab, abs {vz.}
aan 
jegens 
met 
om
op 
te 
tot 
voor 
in 
a, ab, abs
sedert 
sinds 
a, ab, abs {vz.}
ingevolge
ten gevolge van
a, ab, abs {vz.}
sinds 
sedert 
vanaf 
a, ab, abs, e, ex {vz.}
uit 
van 
op 

Voorbeelden in zinsverband

Latijn
Nederlands

A priori

Van tevoren", "voorafgaand aan de zintuiglijke waarneming

A posteriori

Achteraf gedacht", "Vanuit de ervaring

A cruce salus

Van het kruis (van Christus) komt de redding

Servatis a periculum

Bewaar ons voor het kwade

A mari usque ad mare

Van zee tot zee

Maledicus a malefico non distat nisi occasione

Een kwaadspreker verschilt niet veel van iemand die kwaad doet tenzij wat betreft de gelegenheid

Homo sum, humani nihil a me alienum puto

Ik ben een mens, niets menselijks is mij vreemd" (Terentius, Heauton Timorumenos, 25 (77)). Als citaat gebruikt door Cicero in De Officiis I, 9, 30 en door Seneca in Epistula 95, 53. Alienum ("vreemd" of "buiten-") werd oorspronkelijk gebruikt in de betekenis van "irrelevant


Gerelateerd aan a

ab - abs - e - ex