Vertaling van causa

Inhoud:

Latijn
Nederlands
causa {zn.}
oorzaak 
reden 
E causa ignota
Met onbekende oorzaak
Retrorsum causa et effectus
Omkering van oorzaak en gevolg
causa {zn.}
aanbelang [o]
causa, res {zn.}
zaak 
aangelegenheid  [v]
ding  [o]
affaire  [v]
Magna res libertas 
De belangrijkste zaak is vrijheid
Roma locuta, causa finita
Rome heeft gesproken, de zaak is beëindigd
causa {zn.}
reden 

Voorbeelden in zinsverband

Latijn
Nederlands

Exempli causa

Omwille van het voorbeeld", "Bijvoorbeeld

Roma locuta, causa finita

Rome heeft gesproken, de zaak is beëindigd

E causa ignota

Met onbekende oorzaak

Retrorsum causa et effectus

Omkering van oorzaak en gevolg

Victrix causa diis placuit sed victa Catoni

De Goden stonden aan de kant van de overwinnaar, maar Cato de Jongere aan die van de overwonnene


Gerelateerd aan causa

res