Vertaling van quia

Inhoud:

Latijn
Nederlands
quia, quod {vw.}
aangezien
daar 
omdat 
vermits
want 
wijl

Voorbeelden in zinsverband

Latijn
Nederlands

Credo quia absurdum

Ik geloof erin omdat het absurd is

Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli

Ik ben hier een vreemdeling omdat ik door niemand begrepen word

Memento, homo, quia pulvis es et in pulvem reverteris

Bedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren


Gerelateerd aan quia

quod