Vertaling van vir


Latijn
Nederlands
vir {zn.}
man  [m]
manspersoon [m]
gozer
vent  [m]
manmens
kerel 
gast 
Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum
De kleren maken niet de man, de man maakt de kleren