Vertaling van Arabisch

Inhoud:

Nederlands
Engels
Arabisch {bn.}
Arabian
Arabic 
Arabisch
Arabic
Standard Arabic

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Spreek je Arabisch?

Do you speak Arabic?

Ik spreek Arabisch maar ik studeer voor Engels.

I speak Arabic but I study English.

Nadat hij tien seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd, hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"

After listening to an Arabic song for ten seconds, Dima finally heard a familiar voice say, "As-Salamu Alaykum!"

Nadat hij ditmaal twintig seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd - want als hij tien seconden lang had geluisterd, zou dit een dubbele zin zijn - hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"

After listening to an Arabic song for twenty seconds this time - for if he listened for ten this would be a duplicate sentence - Dima finally heard a familiar voice say, "As-Salamu Alaykum!"