Vertaling van Nederlands

Inhoud:

Nederlands
Engels
Nederlands, Nederlandse taal {zn.}
Dutch 
Dutch language
Spreek je Nederlands?
Do you speak Dutch?
Mijn ouders spreken geen Nederlands.
My parents don't speak Dutch.
Nederlands {bn.}
Dutch 
Nederlands {bn.}
dutch
Nederlands {bn.}
dutch
Nederlands [o] (het ~), Hollands [o] (het ~) {zn.}
dutch
Nederlands leren is niet moeilijk.
It's not difficult to learn Dutch.
Nederlands is nauw verwant aan Duits.
Dutch is closely related to German.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Spreek je Nederlands?

Do you speak Dutch?

Nederlands leren is niet moeilijk.

It's not difficult to learn Dutch.

Mijn ouders spreken geen Nederlands.

My parents don't speak Dutch.

Nederlands is nauw verwant aan Duits.

Dutch is closely related to German.

Hoe zeg je XXX in het Nederlands?

How do you say XXX in Dutch?

Het Nederlands is een Nederfrankische taal.

Dutch is a Low Franconian language.

Hoe zeg je XXX in het Nederlands?

How to say XXX in Dutch?

Jouw Nederlands is goed

Your Dutch is good

Mijn Nederlands is slecht

My Dutch is bad

Ik ben gelukkig, want ik leer wat Nederlands.

I'm happy, cause I'm learning some Dutch.

Ik begrijp het Nederlands niet. Het is moeilijk.

I don't understand Dutch. It's difficult.

Ik hoop dat ik snel veel meer dan een paar zinnen ken in het Nederlands.

I hope to soon know much more than a few sentences in Dutch.

Ik was erg onder de indruk van jouw vertaling van Engelse zinnen in het Nederlands.

I was really impressed with your translation of English sentences in Dutch.

Het Zuid-Gelders is een dialect van het Nederlands die in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gesproken werd.

South Guelderish is a dialect of Dutch spoken in the German state of North Rhine-Westphalia.


Gerelateerd aan Nederlands

Nederlandse taal - Hollandstaal