Vertaling van aangeven

Inhoud:

Nederlands
Engels
aangeven, betuigen, declareren, verklaren {ww.}
to adjudge
to rule 
to pronounce 
to profess 
to state 
to declare 

ik zal aangeven
jij zult aangeven
hij/zij/het zal aangeven

I will adjudge
you will adjudge
he/she/it will adjudge
» meer vervoegingen van to adjudge

aangeven {ww.}
to register 

ik zal aangeven
jij zult aangeven
hij/zij/het zal aangeven

I will register
you will register
he/she/it will register
» meer vervoegingen van to register

aangeven {ww.}
to register 

ik zal aangeven
jij zult aangeven
hij/zij/het zal aangeven

I will register
you will register
he/she/it will register
» meer vervoegingen van to register

aangeven, aanreiken, doorbrengen, verdrijven {ww.}
to spend 
to pass 

ik zal aangeven
jij zult aangeven
hij/zij/het zal aangeven

I will spend
you will spend
he/she/it will spend
» meer vervoegingen van to spend

Ik wilde niet nog meer tijd doorbrengen met Tom.
I didn't want to spend any more time with Tom.
Neemt u me niet kwalijk, kunt u me de suiker aangeven?
Excuse me, could you pass me the sugar?
aangeven, aanreiken, afdragen, overbrengen, overgeven, toereiken {ww.}
to pass 
to transfer
to transmit
to deliver 
to assign 
to hand over
to hand 
to convey

ik zal aangeven
jij zult aangeven
hij/zij/het zal aangeven

I will pass
you will pass
he/she/it will pass
» meer vervoegingen van to pass

aanbrengen, aangeven, klikken, verklikken {ww.}
to rattle
to peach
to leak 
to snitch 
to denounce

ik zal aangeven
jij zult aangeven
hij/zij/het zal aangeven

I will rattle
you will rattle
he/she/it will rattle
» meer vervoegingen van to rattle

aanduiden, aangeven, aanwijzen, uitduiden, wijzen {ww.}
to indicate 
to denote 
to connote
to point out
to suggest 

ik zal aangeven
jij zult aangeven
hij/zij/het zal aangeven

I will indicate
you will indicate
he/she/it will indicate
» meer vervoegingen van to indicate

Kan men een datum aanduiden, waarop een taal begon te leven? Men is geneigd te antwoorden: "Wat een vraag!" . En toch bestaat er zulk een datum: 26 juli, Esperantodag…
Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the…
geven, aangeven, opbrengen, toebrengen, toekennen, verlenen {ww.}
to give
to afford 
to yield 
to spare 
to allow 
to confer
to provide 
to impart
to grant 
to administer
to accord

ik zal aangeven
jij zult aangeven
hij/zij/het zal aangeven

I will give
you will give
he/she/it will give
» meer vervoegingen van to give

"We geven geen kortingen," zei de vrouw streng, "ongeacht hoe klein. En wilt u nu alstublieft het pak uittrekken als u het zich niet kunt veroorloven?"
"We don't give discounts," the woman said sternly. "Regardless how small. Now, please take off the suit if you can't afford it."
Koeien geven melk.
Cows give milk.
aanduiden, aangeven, een teken geven, merken, kenmerken, tekenen {ww.}
to denote 
to mark 
to motion 

ik zal aangeven
jij zult aangeven
hij/zij/het zal aangeven

I will denote
you will denote
he/she/it will denote
» meer vervoegingen van to denoteVoorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik ga jou aangeven bij de politie.

I'm going to report you to police.

Neemt u me niet kwalijk, kunt u me de suiker aangeven?

Excuse me, could you pass me the sugar?