Vertaling van aangeven

Inhoud:

Nederlands
Engels
aangeven {ww.}
to register 

ik zal aangeven
jij zult aangeven
hij/zij/het zal aangeven

I will register
you will register
he/she/it will register
» meer vervoegingen van to register

aangeven, aanreiken, afdragen, overbrengen, overgeven, toereiken {ww.}
to pass 
to hand 
to hand over
to transmit
to convey
to deliver 
to assign 
to transfer

ik zal aangeven
jij zult aangeven
hij/zij/het zal aangeven

I will pass
you will pass
he/she/it will pass
» meer vervoegingen van to pass

Neemt u me niet kwalijk, kunt u me de suiker aangeven?
Excuse me, could you pass me the sugar?
aangeven, aanreiken, doorbrengen, verdrijven {ww.}
to pass 
to spend 

ik zal aangeven
jij zult aangeven
hij/zij/het zal aangeven

I will pass
you will pass
he/she/it will pass
» meer vervoegingen van to pass

Ik wilde niet nog meer tijd doorbrengen met Tom.
I didn't want to spend any more time with Tom.
aangeven, betuigen, declareren, verklaren {ww.}
to declare 
to rule 
to state 
to pronounce 
to profess 
to adjudge

ik zal aangeven
jij zult aangeven
hij/zij/het zal aangeven

I will declare
you will declare
he/she/it will declare
» meer vervoegingen van to declare

aanduiden, aangeven, een teken geven, merken, kenmerken, tekenen {ww.}
to denote 
to mark 
to motion 

ik zal aangeven
jij zult aangeven
hij/zij/het zal aangeven

I will denote
you will denote
he/she/it will denote
» meer vervoegingen van to denote

aanduiden, aangeven, aanwijzen, uitduiden, wijzen {ww.}
to indicate 
to connote
to suggest 
to point out
to denote 

ik zal aangeven
jij zult aangeven
hij/zij/het zal aangeven

I will indicate
you will indicate
he/she/it will indicate
» meer vervoegingen van to indicate

Kan men een datum aanduiden, waarop een taal begon te leven? Men is geneigd te antwoorden: "Wat een vraag!" . En toch bestaat er zulk een datum: 26 juli, Esperantodag…
Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the…
aanbrengen, aangeven, klikken, verklikken {ww.}
to peach
to leak 
to denounce
to snitch 
to rattle

ik zal aangeven
jij zult aangeven
hij/zij/het zal aangeven

I will peach
you will peach
he/she/it will peach
» meer vervoegingen van to peach

geven, aangeven, opbrengen, toebrengen, toekennen, verlenen {ww.}
to give
to yield 
to afford 
to accord
to confer
to administer
to grant 
to allow 
to impart
to spare 
to provide 

ik zal aangeven
jij zult aangeven
hij/zij/het zal aangeven

I will give
you will give
he/she/it will give
» meer vervoegingen van to give

"We geven geen kortingen," zei de vrouw streng, "ongeacht hoe klein. En wilt u nu alstublieft het pak uittrekken als u het zich niet kunt veroorloven?"
"We don't give discounts," the woman said sternly. "Regardless how small. Now, please take off the suit if you can't afford it."
Koeien geven melk.
Cows give milk.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik ga jou aangeven bij de politie.

I'm going to report you to police.

Neemt u me niet kwalijk, kunt u me de suiker aangeven?

Excuse me, could you pass me the sugar?