Vertaling van aantrekkelijk

Inhoud:

Nederlands
Engels
aantrekkelijk, behaaglijk, bekoorlijk, smaakvol, tof, welgevallig {bn.}
pleasing
nice 
pleasant 
agreeable 
aanlokkelijk, aantrekkelijk {bn.}
attractive
alluring
persuasive
winsome
aanlokkelijk, attractief, begeerlijk, begerenswaard, begerenswaardig, aantrekkelijk, verlokkelijk {bn.}
attractive

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Vind je haar aantrekkelijk?

Do you think she's attractive?

Vind je haar aantrekkelijk?

Do you think her attractive?

Tom's nieuwe vriendin is best aantrekkelijk.

Tom's new girlfriend is quite attractive.

Ik ontmoette zijn vrouw op het station. Ze is erg aantrekkelijk.

I met his wife at the station. She's very attractive.