Vertaling van as

Inhoud:

Nederlands
Engels
as [v], aardas [m] (de ~), aslijn, spil [v] {zn.}
axis of rotation
axle
spindle
axis
as [m] (de ~), spil [v], spindel {zn.}
axis of rotation
axle
spindle
axis
as [m] (de ~), omwentelingsas, spil [v] {zn.}
axis of rotation
axle
spindle
axis
as [v], drijfas [v] {zn.}
shaft
as [v] {zn.}
ashes
cinders
ash 
Alles is in de as gelegd.
Everything was burnt to ashes.
Het kasteel werd in de as gelegd.
The castle was burnt to ashes.
spil [v], as [v] {zn.}
axis of rotation
axle
spindle
axis

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Het kasteel werd in de as gelegd.

The castle was burnt to ashes.

Alles is in de as gelegd.

Everything was burnt to ashes.

Als as meel en turf spek was, aten we alle dagen spekpannenkoeken.

If ashes were flour and peat was bacon, we'd eat bacon pancakes every day.

Als as meel en turf spek was, aten we alle dagen spekpannenkoeken.

If ifs and buts were candy and nuts, we'd all have a merry Christmas.

Nadat hij tien seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd, hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"

After listening to an Arabic song for ten seconds, Dima finally heard a familiar voice say, "As-Salamu Alaykum!"

Nadat hij ditmaal twintig seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd - want als hij tien seconden lang had geluisterd, zou dit een dubbele zin zijn - hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"

After listening to an Arabic song for twenty seconds this time - for if he listened for ten this would be a duplicate sentence - Dima finally heard a familiar voice say, "As-Salamu Alaykum!"


Gerelateerd aan as

aardas - aslijn - spil - spindel - omwentelingsas - drijfasmiddellijn - staaf - lijn - windas - askern - askam