Vertaling van bezetten

Inhoud:

Nederlands
Engels
bezetten {ww.}
to encrust
to incrust
to beset

wij bezetten
jullie bezetten
zij bezetten

we encrust
you encrust
they encrust
» meer vervoegingen van to encrust

bekleden, beslaan, bezetten, bezig houden, in beslag nemen {ww.}
to involve
to hold 
to fill 
to engage 
to take 
to occupy 

wij bezetten
jullie bezetten
zij bezetten

we involve
you involve
they involve
» meer vervoegingen van to involve

bezetten {ww.}
to occupy
to invade

wij bezetten
jullie bezetten
zij bezetten

we occupy
you occupy
they occupy
» meer vervoegingen van to occupy

bezetten {ww.}
to hold
to bear

wij bezetten
jullie bezetten
zij bezetten

we hold
you hold
they hold
» meer vervoegingen van to hold

innemen, bezetten {ww.}
to occupy
to invade

wij bezetten
jullie bezetten
zij bezetten

we occupy
you occupy
they occupy
» meer vervoegingen van to occupy

occuperen, beslaan, bezetten {ww.}
to take
to use up
to occupy

wij bezetten
jullie bezetten
zij bezetten

we take
you take
they take
» meer vervoegingen van to takeGerelateerd aan bezetten

bekleden - beslaan - bezig houden - in beslag nemen - innemen - occuperenvoorzien - toeëigenen - bekleden - innemen