Vertaling van boze

Inhoud:

Nederlands
Engels
boze [m], droes [m], drommel [m], duivel [m] {zn.}
devil 
Tom weet het verschil niet tussen God en de Duivel.
Tom doesn't know the difference between God and the Devil.
Hij is gevangen tussen de duivel en de diepe blauwe zee.
He is caught between the devil and the deep blue sea.
boze [o], kwade [o], kwaad {zn.}
evil 
bad 
Geld is de wortel van alle kwaad.
Money is the root of all evil.
Nooit zag ik dergelijk kwaad in één enkel hart!
Never had I seen such evil in a single heart!
duivel [m] (de ~), Beëlzebub, Mefisto, Satan, hellevorst, lucifer, mefisto, morgenster, satan, Boze [m] (de ~) {zn.}
devil
fiend
daimon
demon
daemon
Gisteren werd ik een god, maar ik vond dat te vervelend, dus vandaag werd ik een duivel.
Yesterday I became a god, but found that a bit boring, so today I became a devil.
Als we de huur betalen aan de huiseigenares, zullen we geen geld meer hebben voor eten; we zitten tussen de duivel en de diepe blauwe zee.
If we pay the rent to the landlady, we won't have any money for food; we are between the devil and the deep blue sea.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Tom denkt dat zijn computer bezeten is door een boze geest.

Tom thinks that his computer is possessed by an evil spirit.

Commentatoren hebben op verschillende wijzen het geluid van de vuvuzela beschreven als "vervelend" en "satanisch" en vergeleken met "een massale vlucht van olifanten", "een oorverdovende zwerm sprinkhanen", "een geit op weg naar haar slachting", "een gigantische bijenkorf vol met boze bijen" en "een eend die gedrogeerd is met speed".

Commentators have variously described the sound of vuvuzelas as "annoying" and "satanic" and compared it with "a stampede of noisy elephants", "a deafening swarm of locusts", "a goat on the way to slaughter", "a giant hive full of very angry bees", and "a duck on speed".


Gerelateerd aan boze

droes - drommel - duivel - kwade - kwaad - Beëlzebub - Mefisto - Satan - hellevorst - lucifer - mefisto - morgenster - satan - Bozeschepsel