Vertaling van data

Inhoud:

Nederlands
Engels
data, gegevens {zn.}
data
information
Grote hoeveelheden data kunnen moeilijk te aggregeren zijn.
High volumes of data can be difficult to aggregate.
We hebben nieuwe gegevens over productie en verkoop van elektrische vliegenmeppers wereldwijd.
We have new data about production and sale of electric fly swatters worldwide.
data [o] (de ~) {zn.}
data
information
dagtekening [v], datering [v], datum (mv. data) [m] {zn.}
date 
Welke datum is het vandaag?
What is the date today?
Leg een datum vast voor de bijeenkomst.
Fix a date for the meeting.
datum [m] (de ~), dagtekening [v] (de ~), datering [v] (de ~) {zn.}
date
day of the month
We hebben de datum van de vergadering uitgesteld.
We advanced the date of the meeting.
De datum en het adres schrijft men gewoonlijk bovenaan de brief.
The date and address is usually written at the head of letters.
datum (mv. data) {zn.}
date
Kan men een datum aanduiden, waarop een taal begon te leven? Men is geneigd te antwoorden: "Wat een vraag!" . En toch bestaat er zulk een datum
Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists…


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Jullie moeten al deze data uit het hoofd leren.

You'll have to learn all these dates by rote.

Grote hoeveelheden data kunnen moeilijk te aggregeren zijn.

High volumes of data can be difficult to aggregate.


Gerelateerd aan data

gegevens - dagtekening - datering - datumdag