Vertaling van eerder

Inhoud:

Nederlands
Engels
daarvoor, eerder, indertijd, vooraan, voorheen, vroeger, weleer {bw.}
ahead 
formerly 
previously 
before 
earlier 
fore 
beforehand
in advance
vroeger, eerder, vorig {bn.}
anterior
prior

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Waarom kom je niet eerder?

Why don't you come earlier?

Hebben wij elkaar niet al eerder ontmoet?

Haven't we met before?

Mijn moeder staat eerder op dan ik.

My mother gets up earlier than I do.

Mijn kennis van Japans is eerder zwak.

My knowledge of Japanese is rather poor.

Doe het opnieuw, net zoals eerder.

Do it again, just like before.

Je had het me eerder moeten laten weten.

You should have told it to me sooner.

Alleen genieters fietsen en komen altijd eerder aan.

Only people who enjoy life ride a bicycle and always are there faster.

Ze antwoordde dat ze de man nooit eerder gezien had.

She replied that she had never seen the man before.

Kinderen doen eerder hun vrienden dan hun ouders na.

Children imitate their friends rather than their parents.

Ik had nog nooit eerder van Lviv gehoord.

I had never heard about Lviv before.

Dat is allemaal al eens eerder gebeurd, en het zal opnieuw gebeuren.

All that has happened before, and will happen again.

Ik maak verre reizen, zie vreemde landen, doe dingen die ik nooit eerder deed.

I'm making far journeys, seeing foreign countries, doing things I never did before.

Ik herkende de leerkracht onmiddellijk, want ik had hem al eerder ontmoet.

I recognized the teacher at once, because I had met him before.

Ik ben er zeker van dat ik hem al eerder gezien heb.

I'm sure I've seen him before.


Gerelateerd aan eerder

daarvoor - indertijd - vooraan - voorheen - vroeger - weleer - vorig