Vertaling van eerst

Inhoud:

Nederlands
Engels
eerst, allereerst, ten eerste, vooreerst {bw.}
first 
firstly 
first of all
originally 
eerst {zn.}
notch
pass
mountain pass

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Gij eerst.

After you.

Eerst zien, dan geloven.

To see is to believe.

Vrouwen en kinderen eerst!

Women and children first!

Eerst Frankrijk, dan Irak.

First France, then Iraq.

Eerst geloofde niemand mij.

No one believed me at first.

Die het eerst komt, die het eerst maalt.

First come, first serve.

Ontdek eerst zijn naam en adres.

First find out her name and address.

Dien alstublieft zijn maaltijd eerst op.

Please serve him his meal first.

Er is iemand met wie ik eerst wil praten.

There's somebody I want to talk to first.

De jongen reed voor het eerst op een paard.

The boy rode a horse for the first time.

Eerst zagen ze de rommel, vervolgens keken ze elkaar aan.

They looked at the rubbish, then they looked at each other.

We zullen eerst de oorzaak van de ramp vaststellen.

We will first ascertain the cause of the disaster.

Eerst waren ze allemaal overtuigd van zijn onschuld.

At first, they were all convinced he was innocent.

Eerst dacht ik dat hij je broer was.

At first, I thought he was your brother.

Zij speelde voor het eerst in een toneelstuk.

She acted in a play for the first time.


Gerelateerd aan eerst

allereerst - ten eerste - vooreerst