Vertaling van extreem

Inhoud:

Nederlands
Engels
buitensporig, excessief, extreem, verregaand {bn.}
excessive
inordinate
excess
allemachtig, extreem, in hoge mate, uitermate, uiterst {bw.}
extremely 
dramatically
drastically
grossly
extreem {bn.}
far
bovenmatig, extreem, uiterst, ultra- {bn.}
extreme 
abject 
dire
dramatic
drastic 
gross
ultra


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Extreem harde muziek onderbrak hun gesprek.

Extremely loud music interrupted their conversation.

Computers zijn in staat tot het verrichten van extreem moeilijk werk.

Computers are capable of doing extremely complicated work.

Ik wil mijn ideeën niet kwijtraken, zelfs als sommige ervan een beetje extreem zijn.

I don't want to lose my ideas, even though some of them are a bit extreme.


Gerelateerd aan extreem

buitensporig - excessief - verregaand - allemachtig - in hoge mate - uitermate - uiterst - bovenmatig - ultra-verregaand