Vertaling van factor

Inhoud:

Nederlands
Engels
factor [m] {zn.}
factor 
agent 
Een andere factor waar rekening mee moet worden gehouden is, dat de huidige situatie gunstig is voor ons.
Another factor to be taken into consideration is that the present situation is favourable to us.
De bepalende factor in deze kwestie, is of het sociaal welzijns-plan de toestroom van immigranten kan faciliteren.
The determining factor in question is whether this social welfare plan can facilitate the influx of immigrants.
factor [m] (de ~) {zn.}
factor
Terrorisme is het belangrijkste factor voor de verdeling van een land en het ontstaan van autonome regio's.
Terrorism is the most important factor for the division of a country and the creation of autonomous regions.
Het blijkt dat dit een zeer gunstige factor is voor ons project, dat juist als doel heeft in samenwerking een netwerk te scheppen van vertalingen in zoveel mogelijk talen.
It has become evident that this is a very favorable factor for our project, which aims precisely at creating a network of translations in as many languages as possible…
factor [m] (de ~), vermenigvuldigingsfactor {zn.}
multiplier factor
multiplier
vertegenwoordiger [m] (de ~), agent [m] (de ~), factoor, factor, handelsagent, handelsreiziger [m] (de ~) {zn.}
factor
agent
broker
Neem onmiddelijk contact op met je agent.
Get in touch with your agent right away.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Een andere factor waar rekening mee moet worden gehouden is, dat de huidige situatie gunstig is voor ons.

Another factor to be taken into consideration is that the present situation is favourable to us.

De bepalende factor in deze kwestie, is of het sociaal welzijns-plan de toestroom van immigranten kan faciliteren.

The determining factor in question is whether this social welfare plan can facilitate the influx of immigrants.

Terrorisme is het belangrijkste factor voor de verdeling van een land en het ontstaan van autonome regio's.

Terrorism is the most important factor for the division of a country and the creation of autonomous regions.

Het blijkt dat dit een zeer gunstige factor is voor ons project, dat juist als doel heeft in samenwerking een netwerk te scheppen van vertalingen in zoveel mogelijk talen.

It has become evident that this is a very favorable factor for our project, which aims precisely at creating a network of translations in as many languages as possible in joint work.