Vertaling van gevangenis

Inhoud:

Nederlands
Engels
gevangenis [v], nor [v], bajes [v], petoet, cachot, gevang, gevangenhuis {zn.}
prison 
gaol
We zullen binnenkort in staat zijn om jou in de gevangenis te plaatsen.
Soon we’ll be able to send you to gaol.
Heeft de gevangenis hen veranderd?
Has prison changed them?
gevangenis [v] (de ~), bajes [m] (de ~), gevang [o] (het ~), gevangenhuis, kast, kerker [m] (de ~), kot, nor [m] (de ~), petoet [m] (de ~), rijkshotel, strafgevangenis, strafinrichting [v] (de ~), cachot [o] (het ~), bak [m] (de ~), pot [m] (de ~), lik [m] (de ~) {zn.}
jail
gaol
slammer
poky
pokey
jailhouse
clink
Hij belandde in de gevangenis.
He ended up in jail.
We zullen binnenkort in staat zijn om jou in de gevangenis te plaatsen.
We'll soon be able to send you to jail.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Tom is uit de gevangenis.

Tom is out of prison.

Hij belandde in de gevangenis.

He ended up in jail.

Heeft de gevangenis hen veranderd?

Has prison changed them?

Tom werd tot vijf maanden gevangenis veroordeeld.

Tom was sentenced to five months in prison.

Twee criminelen ontsnapten uit de gevangenis.

Two criminals escaped from prison.

De misdadiger vluchtte uit de gevangenis.

The criminal escaped from prison.

Die school ziet eruit als een gevangenis.

That school looks just like a prison.

Hij zat in de gevangenis met levenslang.

He was in prison for life.

De crimineel werd gearresteerd en in de gevangenis gezet.

The criminal was arrested and put into prison.

De ziel is de gevangenis van het lichaam.

The soul is the prison of the body.

In een schip zitten is in de gevangenis zitten, met de kans op verdrinken.

Being in a ship is being in a jail, with the chance of being drowned.

We zullen binnenkort in staat zijn om jou in de gevangenis te plaatsen.

We'll soon be able to send you to jail.

We zullen binnenkort in staat zijn om jou in de gevangenis te plaatsen.

Soon we’ll be able to send you to gaol.

Ik denk dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat we uit deze gevangenis zullen kunnen ontsnappen.

I think it's highly unlikely that we'll be able to escape from this prison.


Gerelateerd aan gevangenis

nor - bajes - petoet - cachot - gevang - gevangenhuis - kast - kerker - kot - rijkshotel - strafgevangenis - strafinrichting - bak - pot - likgebouw