Vertaling van laatdunkend

Inhoud:

Nederlands
Engels
minachtend, denigrerend, geringschattend, honend, laatdunkend, pejoratief, schamper, smalend {bn.}
derogative
derogatory
disparaging
minachtend, hooghartig, verachtelijk, denigrerend, geringschattend, laatdunkend, smalend, smadend, honend, spottend, kleinerend, neerbuigend, schamper
disdainful
minachtend, denigrerend, geringschattend, laatdunkend, smalend
contemptuous