Vertaling van later

Inhoud:

Nederlands
Engels
later, op een later tijdstip {bw.}
later on
later {bw.}
later 
later on
later {bw.}
after
afterward
afterwards
later
later on
subsequently
later {bn.}
subsequent

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Kan ik later terugbellen?

May I call later?

Hij stierf enkele uren later.

He died a few hours later.

Ik bel je later terug.

I'll call you back later.

Ik bel je later vandaag.

I'll call you later today.

Later zal ik voor mijn ouders zorgen.

I will look after my parents in the future.

Laten we dat probleem later bespreken.

Let's discuss that problem later.

Zijn moeder stierf vier jaar later.

His mother died four years later.

We zullen er later over praten.

We'll talk about it later.

De oorlog begon drie jaar later.

The war began three years later.

Hij kwam drie dagen later terug thuis.

He came back home three days later.

Hij kwam twee dagen later weer terug.

He came back two days later.

Drie uur later kwam hij terug thuis.

He came home three hours later.

Hij ging drie uur later naar huis.

He went home three hours later.

Zou je misschien later kunnen terugbellen?

Could you call again later please?

Ze komen gewoonlijk later thuis dan wij.

They usually get home later than we do.


Gerelateerd aan later

op een later tijdstipvolgend