Vertaling van liedje

Inhoud:

Nederlands
Engels
liedje [o] (het ~) {zn.}
song
strain
Wie zingt dit liedje?
Who sings this song?
Het is je favoriete liedje.
It's your favorite song.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Wie zingt dit liedje?

Who sings this song?

Het is je favoriete liedje.

It's your favorite song.

Dit liedje heet "Only You".

This song is called "Only You".

Ik wil een liedje zingen.

I want to sing a song.

Dat liedje blijft in je hoofd zitten.

That song is catchy.

Laten we het Engelse liedje zingen.

Let's sing the English song.

Ik wil dat je een liedje zingt.

I want you to sing a song.

Ik luister altijd naar dit liedje.

I always listen to this song.

Dat liedje doet me aan thuis denken.

That song reminds me of my home.

We zouden het leuk vinden als je een liedje zong.

We'd like you to sing a song.

Ik luister naar het nieuwste liedje van Björk.

I'm listening to Björk's latest song.

Ik hou van het trage ritme van dat liedje.

I like the slow rhythm of that song.

Als je op de tekst van het liedje let, dan gaat het eigenlijk nergens over.

If you look at the lyrics, they don't really mean much.

Elke keer als ik dat liedje hoor denk ik aan terug aan de dagen in het middelbare onderwijs.

Every time I hear that song, I think of my high school days.

Nadat hij tien seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd, hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"

After listening to an Arabic song for ten seconds, Dima finally heard a familiar voice say, "As-Salamu Alaykum!"


Gerelateerd aan liedje

zang