Vertaling van lood

Inhoud:

Nederlands
Engels
lood [o] {zn.}
lead 
Wat is zwaarder, lood of goud?
Which is heavier, lead or gold?
dieplood [o], lood [o], peillood, sonde, werplood, zinklood {zn.}
probe
lood {zn.}
dkg
decagram
dekagram
dag
lood [o] (het ~) {zn.}
lead
pb
atomic number 82
decagram [o], lood {zn.}
decagramme
loden, peilen, polsen, sonderen, vademen, vissen naar {ww.}
to plumb 
to probe
to sound out

ik lood

I plumb
» meer vervoegingen van to plumb

schietlood [o] (het ~), lood [o] (het ~), meetlood, richtlood {zn.}
plumb line
perpendicular
dieplood [o] (het ~), lood, peillood [o] (het ~), zinklood {zn.}
sounding line
lead line
kogel [m] (de ~), lood, scherp [o] (het ~) {zn.}
ammunition
ammo
loden {ww.}
to plumb

ik lood

I plumb
» meer vervoegingen van to plumb

loden {ww.}
to plumb

ik lood

I plumb
» meer vervoegingen van to plumb