Vertaling van natuurlijk

Inhoud:

Nederlands
Engels
natuurlijk, ongekunsteld {bn.}
natural 
unforced
funky
simple 
unaffected
natuurlijk, uiteraard, van nature {bw.}
naturally 
natuurlijk {bn.}
natural 
begrijpelijkerwijs, dat spreekt vanzelf, natuurlijk {bw.}
of course
naturally 
obviously 
understandably
buitenechtelijk, natuurlijk {bn.}
extramarital

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Natuurlijk werd hij boos.

Naturally he got angry.

Natuurlijk, hij heeft gelijk.

Of course, he is right.

Natuurlijk ga ik.

Of course I will go.

Natuurlijk mag dat.

Of course, you may.

John heeft een natuurlijk talent voor tennis.

John has a natural talent for tennis.

Een regenboog is een natuurlijk fenomeen.

A rainbow is a natural phenomenon.

We willen natuurlijk klinkende vertalingen, geen woord-voor-woordvertalingen.

We want natural-sounding translations, not word-for-word direct translations.

"Mag ik je potlood gebruiken?" "Natuurlijk, ga je gang."

"May I use your pencil?" "Sure go ahead."

Verander geen zinnen die correct zijn. In plaats daarvan kun je natuurlijk klinkende alternatieve vertalingen toevoegen.

Don't change sentences that are correct. You can, instead, submit natural-sounding alternate translations.

"Ik ben in een Armaniwinkel een pak aan het kopen, natuurlijk," antwoordde Dima.

"I'm in an Armani store buying a suit, of course," Dima replied.

Natuurlijk ken ik je nog, we waren beste vrienden op de basisschool!

Of course I remember you, we used to be best friends when we went at elementary school!

"Maar dat is belachelijk!" protesteerde Dima. "Kopeken worden al tijden niet meer gebruikt! En 0,99 is niet eens een natuurlijk getal!"

"But that's ridiculous!" Dima protested. "Kopeks haven't been around in ages! And 0.99 isn't even a natural number!"

Natuurlijk dacht hij dat het een grap was en wimpelde hij het voorbij met een "hm?" maar hij zat er erg mee verveeld. (Ik bedoel, zulke dingen zeg je niet ook al is het bedoeld als grap!)

Of course he thought it was a joke and let it slide with a "hm?" but he was seriously annoyed. (I mean, just don't say things like that even as a joke!)