Vertaling van papieren

Inhoud:

Nederlands
Engels
papieren {zn.}
papers 
Toon me je papieren!
Show me your papers!
Kunt u de benodigde papieren inleveren?
Please hand in the necessary papers.
papieren {bn.}
chartaceous
paperlike
papery
theoretisch, papieren, academisch, koel, nuchter, zakelijk {bn.}
academic 
theoretic
theoretical
papieren, paperassen [m] (de ~), papier [o] (het ~) {zn.}
papers
written document
document
Ik ben maar één werkdag weggeweest vanwege een verkoudheid en er liggen stapels papier op mijn bureau.
I only missed one day of work because of a cold and my desk is piled high with papers.
papieren {zn.}
papers
written document
document
akte [v], bescheid [o], document [o], papier (mv. papieren) [o], schriftuur [v], stuk {zn.}
paper 
document 
certificate
warrant
deed 
Ik wil een stuk papier.
I want some paper.
Geef mij een stuk papier.
Give me a piece of paper.
papier (mv. papieren) [o] {zn.}
paper 
Het papier is wit.
The paper is white.
Hebt ge papier?
Do you have paper?
bankbiljet [o] (het ~), bankbriefje, banknoot, brief [m] (de ~), flap [m] (de ~), flapje, papier [o] (het ~), prent, bankje [o] (het ~), biljet [o] (het ~), briefje [o] (het ~) {zn.}
note
greenback
federal reserve note
government note
bill
banknote
banker's bill
bank note
bank bill
Dat is niet zo erg snugger van je, dat je dat briefje hebt weggegooid.
It's not very clever of you that you threw away that note.
Ik heb een briefje op mijn bureau gevonden, maar ik weet niet van wie het is.
I found a note on my desk, but I don't know whose it is.
blad [o] (het ~), blaadje [o] (het ~), papier [o] (het ~), vel [o] (het ~), velletje [o] (het ~) {zn.}
piece of paper
sheet
sheet of paper
Breng mij een stukje papier a.u.b.
Please fetch me a piece of paper.
Ik heb een envelop, papier en een potlood of pen nodig.
I need an envelope, a piece of paper, and pencil or a pen.
papier (mv. papieren) [o] (het ~) {zn.}
paper
Papier is geduldig.
Paper is patient.
Elke soort papier is geschikt.
Any paper will do.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Toon me je papieren!

Show me your papers!

Mag ik een papieren tas?

Can I have a paper bag?

Kunt u de benodigde papieren inleveren?

Please hand in the necessary papers.

Wil je een plastieken zak of een papieren zak?

Would you like a plastic bag or a paper bag?

Het papieren vliegtuig gleed langzaam naar de grond.

The paper aeroplane slowly glided(?) to the ground