Vertaling van prominent

Inhoud:

Nederlands
Engels
op de voorgrond tredend, prominent, uitstekend, vooruitstekend {bn.}
brilliant 
exemplary
fantastic
outstanding 
prominent
salient 
gezaghebbend, eerstaanwezend, prominent, vooraanstaand {zn.}
kingpin
top banana
bigwig
kopstuk [o] (het ~), big boss, big shot, bobo [m] (de ~), hotemetoot, hotemetotem, kanon [m] (het ~), prominent [m] (de ~), topman [m] (de ~), voorman [m] (de ~), VIP [m] (de ~), bons [m] (de ~) {zn.}
head honcho
big shot
big wheel
big gun
big fish
big enchilada
big deal
big cheese
opvallend, frappant, opmerkelijk, opmerkenswaard, opmerkenswaardig, prominent, remarquabel {bn.}
attention-getting
eye-catching