Vertaling van realiseren

Inhoud:

Nederlands
Engels
bewerkstelligen, realiseren, verwerkelijken, uitvoeren {ww.}
to realize 
to implement 
to engineer 
to effect 
to conduct 
to achieve 
to produce 

wij realiseren
jullie realiseren
zij realiseren

we realize
you realize
they realize
» meer vervoegingen van to realize

Na zes maanden in China zul je je realiseren dat je spijt hebt dat je die pizza niet hebt aangenomen voordat je vertrok.
After six months in China, you will realize that you regret not accepting that pizza before you left.
verwezenlijken, effectueren, implementeren, verwerkelijken, realiseren {ww.}
to realize
to substantiate
to actualize
to realise
to actualise

wij realiseren
jullie realiseren
zij realiseren

we realize
you realize
they realize
» meer vervoegingen van to realize

inzien, weten, beseffen, realiseren {ww.}
to realize
to see
to understand
to realise

wij realiseren
jullie realiseren
zij realiseren

we realize
you realize
they realize
» meer vervoegingen van to realize

Hij kon de grap er niet van inzien.
He could not see the joke.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Na zes maanden in China zul je je realiseren dat je spijt hebt dat je die pizza niet hebt aangenomen voordat je vertrok.

After six months in China, you will realize that you regret not accepting that pizza before you left.

Als iemand die je achtergrond niet kent zegt dat je klinkt als een moedertaalspreker betekent dat dat diegene waarschijnlijk iets in je spreken opgemerkt heeft dat hem deed realiseren dat je geen moedertaalspreker bent. Met andere woorden, je klinkt niet echt als een moedertaalspreker.

If someone who doesn't know your background says that you sound like a native speaker, it means they probably noticed something about your speaking that made them realize you weren't a native speaker. In other words, you don't really sound like a native speaker.


Gerelateerd aan realiseren

bewerkstelligen - verwerkelijken - uitvoeren - verwezenlijken - effectueren - implementeren - inzien - weten - beseffenuitvoeren - weten