Vertaling van saamhorigheid

Inhoud:

Nederlands
Engels
saamhorigheid [v], solidariteit [v], gemeenschapszin {zn.}
solidarity
Sinds haar ontstaan is de Europese Unie altijd gebaseerd geweest op de waarden solidariteit en gemeenschap.
Since its inception the European Union has always been based upon the values of solidarity and community.
verbondenheid [v] (de ~), broederlijkheid, broederschap [m] (de/het ~), gemeenschap [v] (de ~), saamhorigheid [v] (de ~) {zn.}
brotherhood
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap…
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Gerelateerd aan saamhorigheid

solidariteit - gemeenschapszin - verbondenheid - broederlijkheid - broederschap - gemeenschapgevoelsband