Vertaling van soms

Inhoud:

Nederlands
Engels
bijwijlen, soms, somtijds, weleens, somwijlen {bw.}
several times
sometimes 
occasionally 
misschien, mogelijk, mogelijkerwijs, soms, wellicht {bw.}
maybe 
perhaps 
possibly 
mayhap
perchance
soms, occasioneel, somtijds {bw.}
every now and then
every so often

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Soms komen dromen uit.

Dreams sometimes come true.

Dat gebeurt soms.

That happens sometimes.

Soms droom ik over thuis.

I sometimes dream of home.

Zelfs intelligente mensen zijn soms verstrooid.

Even intelligent people are sometimes absent-minded.

Hij praatte soms met de soldaten.

He would sometimes talk with the soldiers.

Soms kan hij een vreemde jongen zijn.

Sometimes he can be a strange guy.

Soms kan ik mijn emoties niet bedwingen.

Sometimes I can't hold my emotions.

Verbeteren is soms moeilijker dan schrijven.

Correcting is sometimes harder than writing.

Soms is hij van school afwezig.

He is sometimes absent from school.

Soms ga ik uit voor een biertje.

I go out sometimes for a beer.

Soms kan ik mijn emoties niet bedwingen.

Sometimes I can't help showing emotions.

Onze leraar spreekt soms te snel.

Our teacher sometimes speaks too fast.

Mijn vader gaat soms naar het buitenland.

My father sometimes goes abroad.

Soms komt de trein niet op tijd.

At times the train doesn't arrive on time.

Ik zie hem soms op tv.

I sometimes see him on TV.