Vertaling van sorry

Inhoud:

Nederlands
Engels
pardon, sorry, het spijt me {tw}
excuse me
sorry 
I am sorry

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Sorry!

Sorry

sorry dat ik je verstoor.

Sorry to interrupt you.

Sorry, de vlucht is vol.

I'm sorry, the flight is full.

Sorry dat ik je stoor.

I'm sorry to trouble you.

Sorry, ik heb het vergeten.

Sorry, I forgot.

Sorry, er ging iets mis.

Sorry, something went wrong.

Het is een tikfout. Sorry.

It's a typo. Sorry.

Sorry dat ik je stoor.

Sorry to bother you.

Sorry. Het is allemaal mijn schuld.

Sorry. It's all my fault.

Sorry, maar dat kan gewoon niet.

I'm sorry, but it's just not possible.

"Heb je een hotelkamer gereserveerd?" "Sorry, nog niet."

"Have you reserved a hotel room?" "Sorry, not yet."

Sorry, ik kan jou mijn naam niet vertellen. Het is te onfatsoenlijk.

Sorry, I can't tell you my name. It's too indecent.

"Juist," zuchtte Dima. "Sorry voor de verwarring dan. Geniet van je Fanta en prettige dag."

"I see," Dima sighed. "Sorry for the confusion, then. Enjoy your Fanta, and have a good day."

Lucio, sorry maar kan je je eigen ontbijt bereiden?

Lucio, my apologies, but could you prepare your own breakfast?

"Dima?" vroeg de man die Dima "Al-Sayib" noemde. "Ik ken geen Dima. Sorry. Ik denk dat je het verkeerde nummer hebt."

"Dima?" the man that Dima called "Al-Sayib" asked. "I don't know any Dima. Sorry. I think you've got the wrong number."


Gerelateerd aan sorry

pardon - het spijt me