Vertaling van spirituali��n

Bedoelde je spiritual n?

Sorry, er is geen exacte vertaling gevonden in het Nederlands - Engels woordenboek

Vergelijkbare woorden

Nederlands
Engels
brandspiritus [m], spiritus {zn.}
methylated spirit
arbeidsvermogen [o], energie [v], fut [m], spirit, veerkracht, wilskracht {zn.}
energy 
spiritisme {zn.}
spiritilism
geestdrift [v], pittigheid [v], sappigheid [v], gloed, spirit, verve, vuur [o] {zn.}
verve 
vivacity
fire 
liveliness 
spirit 
animation
zest 
sterkedrank [m] (de ~), gedistilleerd [o] (het ~), neurie, spiritualiën (narticle ~), spiritualia, vuurwater {zn.}
liquor
pot likker
pot liquor
mentaliteit [v] (de ~), denkwijs, denkwijze, geesteshouding, spirit, instelling [v] (de ~) {zn.}
mentality
mind-set
mindset
outlook
spiritualisme {zn.}
spiritualism
spiritistisch {bn.}
spiritualist
spiritualistic
spiritualiteit {zn.}
spirituality 
alcoholica, gedistilleerd [o], spiritualiën {zn.}
alcoholic drinks
spirits 
liquor