Vertaling van sterven

Inhoud:

Nederlands
Engels
doodgaan, overlijden, sterven, verscheiden, versmachten {ww.}
to die 
to pass away
to expire 

wij sterven
jullie sterven
zij sterven

we die
you die
they die
» meer vervoegingen van to die

Er sterven dagelijks mensen.
People die every day.
Alle mensen moeten sterven.
All men must die.
aftrekken, sterven, vergaan, verscheiden {ww.}
to expire 
to disappear 
to retreat 
to withdraw 
to march off

wij sterven
jullie sterven
zij sterven

we expire
you expire
they expire
» meer vervoegingen van to expire

heengaan, inslapen, sterven {ww.}
to pass away
expireren, insluimeren, ontslapen, overlijden, peigeren, verrekken, verscheiden, sterven, heengaan, kapotgaan, versmachten, inslapen, creperen {ww.}
to die
to go
to perish
to pass away
to pass
to kick the bucket
to give-up the ghost
to cash in one's chips
to exit
to drop dead
to decease
to croak
to conk
to choke
to pop off
to expire
to snuff it
to buy the farm
Er sterven dagelijks goede mensen.
Good people die every day.
Ik wil naar de hemel gaan, maar ik wil niet sterven om er te geraken!
I want to go to heaven, but I don't want to die to get there!
wemelen, sterven, krioelen, stikken {ww.}
to swarm
to teem
to pullulate

wij sterven
jullie sterven
zij sterven

we teem
you teem
they teem
» meer vervoegingen van to teem


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Er sterven dagelijks mensen.

People die every day.

Alle mensen moeten sterven.

All men must die.

Er sterven dagelijks goede mensen.

Good people die every day.

Ik wil met Getter Jaani sterven.

I want to die with Getter Jaani.

De hond is aan het sterven.

The dog is dying.

Er sterven dagelijks veel goede mensen.

Many good people die every day.

Ik ben altijd klaar om te sterven.

I'm always ready for death.

Als ik sterf, wil ik als maagd sterven.

If I die, I want to die a virgin.

Zoals iemand leeft, zo zal hij ook sterven.

As a man lives, so shall he die.

Zij, van wie de goden houden, sterven jong.

Whom the gods love die young.

Het is beter rijk te leven, dan rijk te sterven.

It is better to live rich, than to die rich.

Jaarlijks sterven er veel oude mensen in verkeersongevallen.

Lots of old people are killed in traffic accidents every year.

Mensen wonende in dit gebied sterven aan een gebrek aan water.

People living in this area are dying because of the lack of water.

Volgens een studie sterven elk jaar 53.000 Amerikanen aan de gevolgen van passief roken.

A study reports that 53,000 Americans die each year as a result of secondhand smoke.

Ik wil naar de hemel gaan, maar ik wil niet sterven om er te geraken!

I want to go to heaven, but I don't want to die to get there!