Vertaling van verklaring

Inhoud:

Nederlands
Engels
verklaring [v] (de ~), attest [o] (het ~), certificaat [o] (het ~), geloofsbrief {zn.}
credential
certificate
certification
credentials
getuigenis [v], verklaring [v], getuigenverklaring [v] {zn.}
evidence
deposition
verklaring [v] (de ~) {zn.}
declaration
aangifte [v], betuiging [v], declaratie [v], verklaring [v], uitspraak {zn.}
ruling
pronouncement 
proclamation
statement 
declaration 
rekenschap [v], uitduiding [v], verklaring [v], explicatie, uitlegging, verheldering, verduidelijking, opheldering, uitleg, toelichting, uiteenzetting {zn.}
explanation 
enlightenment 
elucidation
clarification
account 
Bedankt voor de uitleg.
Thanks for the explanation.
Bedankt voor de uitleg.
Thanks for your explanation.
uitleg [m] (de ~), verklaring [v] (de ~), explicatie [v] (de ~), motivering [v] (de ~) {zn.}
explanation
account
Aanvaardt ge deze uitleg?
Do you buy that explanation?
Zijn uitleg is niet duidelijk.
His explanation is not clear.