Vertaling van vermenigvuldigen

Inhoud:

Nederlands
Engels
vermenigvuldigen, multipliceren, verheffen {ww.}
to multiply

wij vermenigvuldigen
jullie vermenigvuldigen
zij vermenigvuldigen

we multiply
you multiply
they multiply
» meer vervoegingen van to multiply

vermenigvuldigen, verveelvoudigen {ww.}
to multiply
to manifold

wij vermenigvuldigen
jullie vermenigvuldigen
zij vermenigvuldigen

we multiply
you multiply
they multiply
» meer vervoegingen van to multiply

multipliceren, vermenigvuldigen {ww.}
to multiply

wij vermenigvuldigen
jullie vermenigvuldigen
zij vermenigvuldigen

we multiply
you multiply
they multiply
» meer vervoegingen van to multiply

voortplanten, vermenigvuldigen, reproduceren {ww.}
to procreate
to reproduce
to multiply

wij vermenigvuldigen
jullie vermenigvuldigen
zij vermenigvuldigen

we procreate
you procreate
they procreate
» meer vervoegingen van to procreate

opstapelen, vermenigvuldigen, ophopen {ww.}
to pile up
to gather
to cumulate
to conglomerate
to amass
to accumulate

wij vermenigvuldigen
jullie vermenigvuldigen
zij vermenigvuldigen

we gather
you gather
they gather
» meer vervoegingen van to gather



Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ratten vermenigvuldigen zich snel.

Rats breed rapidly.

"En trouwens," haastte Dima zich toe te voegen, terwijl hij zijn rekenmachientje tevoorschijn haalde en 0,99 deelde door 3.000.000, alvorens het te vermenigvuldigen met 100, "u realiseert zich toch wel dat u maar 0,0033% zou verliezen, hè?"

"And besides," Dima made sure to add, taking out his calculator and dividing 0.99 by 3,000,000, before multiplying by 100. "You do realize that you would only lose 0.0033%, right?"


Gerelateerd aan vermenigvuldigen

multipliceren - verheffen - verveelvoudigen - voortplanten - reproduceren - opstapelen - ophopencijferen - meerderen - voortbrengen - toenemen