Vertaling van verzaken

Inhoud:

Nederlands
Engels
nalaten, uitlaten, verzaken, verzuimen, weglaten {ww.}
to miss 
to skip
to omit
to overlook
to leave out

wij verzaken
jullie verzaken
zij verzaken

we miss
you miss
they miss
» meer vervoegingen van to miss

ontkennen, verloochenen, verzaken {ww.}
to deny 
to renounce
to refuse 
to recant
to disavow 
to abnegate
to abjure 

wij verzaken
jullie verzaken
zij verzaken

we deny
you deny
they deny
» meer vervoegingen van to deny

Je kunt dat niet ontkennen.
You can't deny that.
achterstellen, verwaarlozen, verzaken {ww.}
to fail 
to neglect 

wij verzaken
jullie verzaken
zij verzaken

we fail
you fail
they fail
» meer vervoegingen van to fail

verloochenen, verzaken {ww.}
to renegue on
to renege
to renege on
to go back on

wij verzaken
jullie verzaken
zij verzaken

we renege
you renege
they renege
» meer vervoegingen van to renege


Gerelateerd aan verzaken

nalaten - uitlaten - verzuimen - weglaten - ontkennen - verloochenen - achterstellen - verwaarlozenignoreren