Vertaling van vieren

Inhoud:

Nederlands
Engels
vieren {ww.}
to celebrate
to fete

wij vieren
jullie vieren
zij vieren

we celebrate
you celebrate
they celebrate
» meer vervoegingen van to celebrate

Op 14 februari vieren Amerikanen Valentijnsdag.
On February 14th, Americans celebrate Valentine's Day.
Enkele jaren later werd in plaats van "De Internationale Taal van doctor Esperanto" gewoonlijk de korte naam "Esperanto" gebruikt. Op deze dag vieren we dus in de hele…
After a few years in place of "The international language of Dr. Esperanto" the short name "Esperanto" came into use. Therefore on this day we celebrate all over the…
loslaten, lossen, tappen, uitlaten, vieren, weglaten {ww.}
to unleash
to utter 
to release 

wij vieren
jullie vieren
zij vieren

we unleash
you unleash
they unleash
» meer vervoegingen van to unleash

vieren {ww.}
to slacken
to remit

wij vieren
jullie vieren
zij vieren

we remit
you remit
they remit
» meer vervoegingen van to remit

celebreren, opdragen, vieren {ww.}
to celebrate 
to officiate

wij vieren
jullie vieren
zij vieren

we celebrate
you celebrate
they celebrate
» meer vervoegingen van to celebrate

fuiven, vieren, feestvieren {ww.}
to celebrate 

wij vieren
jullie vieren
zij vieren

we celebrate
you celebrate
they celebrate
» meer vervoegingen van to celebrate

celebreren, vieren {ww.}
to celebrate 

wij vieren
jullie vieren
zij vieren

we celebrate
you celebrate
they celebrate
» meer vervoegingen van to celebrate


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Op 14 februari vieren Amerikanen Valentijnsdag.

On February 14th, Americans celebrate Valentine's Day.

Enkele jaren later werd in plaats van "De Internationale Taal van doctor Esperanto" gewoonlijk de korte naam "Esperanto" gebruikt. Op deze dag vieren we dus in de hele wereld de 125-ste verjaardag van Esperanto.

After a few years in place of "The international language of Dr. Esperanto" the short name "Esperanto" came into use. Therefore on this day we celebrate all over the world the 125th anniversary of Esperanto.

In Nederland is het de gewoonte dat, wanneer bij de bouw van een huis het hoogste punt bereikt is en de dakpannen gelegd kunnen worden, de opdrachtgever de bouwvakkers op zogenaamd "pannenbier" trakteert om dit te vieren. Er wordt dan een vlag in de nok van het huis geplaatst. Is de opdrachtgever te gierig om te trakteren, dan wordt geen vlag, maar een bezem geplaatst.

In the Netherlands, it is the custom that, when during the construction of a house the highest point has been reached and the roof is ready for tiling, the client treats the construction workers to so-called "tile beer" to celebrate this. A flag is then placed on the ridge of the house. If the client is too stingy to treat, not a flag, but a broom is placed.


Gerelateerd aan vieren

loslaten - lossen - tappen - uitlaten - weglaten - celebreren - opdragen - fuiven - feestvierenherdenken - loslaten